Rent Review

Valkering & Co. adviseert gebruikers van commercieel onroerend goed gedurende het gehele traject van heronderhandeling van bestaande huurovereenkomsten.

Door onze full service benadering kunnen wij uw organisatie van begin tot eind in het traject begeleiden. Daardoor bent u verzekerd van een complete oplossing op alle vlakken in combinatie met de meest gunstige financiële voorwaarden.

Eerst wordt de bestaande huisvestingssituatie geanalyseerd en worden kansen voor uw organisatie geïdentificeerd. Wij zullen u vooraf adviseren over te realiseren commerciële condities om een helder verwachtingspatroon te scheppen.

Het is mogelijk dat uw voornaamste beweegreden de voortzetting van de huidige huurovereenkomst is tegen verbeterde commerciële condities. Analyse kan uitwijzen dat er ruimte bespaard kan worden, de juridische bepalingen verbeterd kunnen worden of noodzakelijke gebouwverbeteringen kunnen worden afgedwongen. Dit zijn zaken die kunnen worden aangepakt op het moment dat een huurovereenkomst wordt verlengd

Onze analyse is het uitgangspunt voor de vernieuwing van de huurovereenkomst. Alle facetten worden aangepakt en door het proces gestructureerd te doorlopen kunnen aanzienlijke kostenbesparingen en efficiencyslagen worden gerealiseerd.

Indien op het juiste moment wordt gestart met dit proces heeft een huurder volledig het initiatief, ook in het geval u niet wenst te verhuizen

Let's meet up

Heb je vragen of wil je
graag contact opnemen?